KALİTE POLİTİKAMIZ

Kurumsal İlkelerimiz

Şirket yönetimi olarak insan yaratıcılığını, firma işleyişi ve uygulamalarında en belirleyici unsur olarak değerlendiririz. İşimizi amatör ruhla severek yapar, mükemmeli hedefleriz. Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışı şirket kültürümüzün temel öğelerinden biridir. Ülkemizi sever, uzmanlık alanımızda geliştirdiğimiz konularda sektörü bilgilendiririz. Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır felsefesine inanırız.

Müşterilerimiz İçin Ne Düşünürüz

Önce müşterimizin ürün veya hizmet aldığı konu ile ilgili bilgisini ölçer, gerekiyorsa pekiştirir sağlıklı karar verebilmesine yardımcı oluruz. Müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru çözümü bulmak için çalışırız. Müşteri ihtiyacı için gelecekteki teknolojik gelişme ve değişimleri de gözeterek  fiyat ve uygulama bakımından en uygun proje ve teklifi hazırlarız. Müşterilerimiz proje isimleri, soğuk istatistikler değil kanlı canlı bizim gibi duyguları olan insanlardır. Müşterilerimiz bizim dışımızda insanlar değil işimizin bir parçasıdır. Sektördeki yeni ürün ve uygulamaları tanıtır, müşterimizin hizmet standardını yükseltmeye çalışırız.

Kalite ve Standart Anlayışımız

Şirketin yaptığı tüm hizmetlerin belirli prensipler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kalite sisteminin uygulanmasını gözetmek, iyileştirilmesi için talepte bulunmak her şirket bireyinin görevidir. Ürün ve hizmet kalitemizi arttıracak araç ve fikirlere büyük ölçülerde sürekli yatırım yaparız. İşimizi, yürürlükteki ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürken aynı zamanda uluslararası standart ve uygulamaları izler, bu tip uygulamaları sektöre yayarak yeni iş potansiyelleri geliştiririz. Kalite anlayışımız gereği müşterilerimize verdiğimiz hizmet için kullandığımız ürünlerde, kabul edilmiş kalite standartlarını ararız.

İş Güvenliği Anlayışımız

AKSER işinin doğası gereği saha çalışmalarında daima risk faktörlerini değerlendirerek gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alır. AKSER işini yaparken müşterilerinin can ve mal varlıklarını, çalışanlarının can ve mal varlıklarını ve çevresel etkileri daima en ön planda tutar. İşimizi yaparken iş emniyeti kurallarına uyar, işin gidişi ile ilgili müşterilerimizi devamlı bilgilendiririz.

Çalışanlarımız İçin Anlayışımız

Çalışanlarımızın yaptığı işte sorgulayıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirlerde arkadaşlarına önder olması temel hedefimizdir. Şirket bu hedefe ulaşmak için çalışanlarına gerekli tüm eğitimleri verir ve referans dokümanlar sağlar.

Tedarikçiler için Anlayışımız

Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde, beklentimiz olan kalite standardında ürün talep ederiz ve bu konuda tedarikçilerimizle ortak çalışma yaparız.

Yönetim Olarak Sorumluluklarımız

Şirket performansının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esastır. Bu çerçevede hizmet ve süreçlerin performanslarını sürekli izleriz. Gerekli hedefleri belirler, kaynakları sağlar ve hedefleri gerçekleştiririz. Tüm faaliyetlerimizi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre düzenler ve yürütürüz.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımız işyerinde, çalıştıkları akaryakıt istasyonları ve şantiyeler başta olmak üzere her yerde sağlık, emniyet ve çevre konularında sorumludurlar. Yaptığımız işin kalitesi, maliyeti ve zamanlaması ne kadar önemliyse sağlık, emniyet ve çevre konularındaki sorumluluklarımız da en az o kadar önemlidir. Genel olarak politikamız aşağıdaki konularda özetlenmektedir:

•    Çalıştığımız her yerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına, çevre mevzuatına ve diğer şartlara uygun iş yaparız. •    SEÇ kültürünü oluşturmak ve kurmak amacıyla SEÇ bilincini arttırırız. •    Çalışma yapılacak her yerde önce sağlık ve emniyet konularında proaktif (önleyici) önlemler alıp, daha sonra işe başlarız. •    Kazaları engellemek için emniyetsiz durum bildirimlerine önem verip, sayılarını arttırırız. •    Yaralanmaları ve sağlığın bozulmasını önlemek için çalışırız. •    Çalışma yapılacak her yerde meydana gelebilecek her türlü riski önceden değerlendirip, ona göre sağlık, emniyet ve çevre açısından gerekli ekipmanları hazır bulundururuz. •    Çalıştığımız yerde kazasız çalışmak, insanlara ve çevreye zarar gelmesini önlemek için elemanlarımıza periyodik olarak sağlık, emniyet ve çevre konularında eğitimler verip, performanslarını sürekli ölçeriz. •    Elemanlarımıza düzenli olarak yangından korunma ve ilkyardım eğitimleri veririz. •    Elemanlarımız yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanırlar. Bunu sürekli kontrol ederiz. •    SEÇ ile ilgili risklerimizi sürekli gözden geçiririz. •    Diğer firmalar, rakipler ve işletmecilerle uyumlu ve koordineli çalışarak oluşabilecek her türlü riski minimuma indiririz. •    İşle ilgili maliyet ve zaman planlaması yaparken sağlık ve emniyet kuralları da göz önünde tutup, buna göre iş programı ve maliyet analizi yaparız. •    SEÇ Yönetim sürecimizin performansını sürekli gözden geçirip, iyileştiririz. •    Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kaynak tüketimimizi kontrol ederek, azaltırız. •    Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan kirliliği sürekli azaltmaya çalışırız. •    Çevreye oil spill olmaması için gerekli tüm emniyet tedbirlerini önceden alırız. •    Montajını yaptığımız malzemeler kaliteli ve sertifikalı malzemelerdir.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Değerli Müşterilerimiz, Temel hedefimiz bizleri her zaman memnuniyetlerinizi aktarmak için aramanızdır. Sizlerin dilek ve isteklerine cevap vermek için Müşteri İlişkileri Sorumlumuz sizlerin emrindedir. Her türlü talep, öneri ve şikâyetleriniz için bizlere; •    www.akserakaryakit.com •    Memnuniyet Anketlerimizden ulaşabilirsiniz.

Şikâyetleriniz bize ulaştığında ilk işimiz hemen sizlere şikâyetiniz ile ilgili çalışmalara başladığımızı bildirmektir.

Hizmetlerimiz ile ilgili tüm şikâyetlerinizi en geç 7 gün içinde, ürünlerimiz ile ilgili sorunlarınızı ise 15 günde çözmeyi taahhüt ediyoruz.

Tüm şikayetlerinizi, objektif, adil, ve tarafsız bir biçimde en kısa sürede çözmenin dürüstlüğümüzün ve çalışkanlığımızın bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.

Sizleri her aşamada bilgilendirmenin, sizlerin en önemli ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

Şikayetleriniz ile ilgili kök neden analizi yapıp, bir daha oluşmasının engellenmesinin her şeyin üstünde olduğu bilincindeyiz.

Şeffaflığımız kendimize olan güvenimizdir.

Sizlerin fikirleri en değerli rehberimizdir.

Her şeyden önce sizlerin sağlığı ve çevremiz geldiğini hiçbir zaman unutmuyoruz.

Şikâyetleri ele alma proseslerimizi izler ve sürekli geliştiririz.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Temel Hedefimiz Nihayi amacımız, hiçbir personelimizin sigara ve alkol kullanmamasını sağlamaktır.

•    Uyuşturucu madde kullanımı kesinlikle yasaktır.

•    Çalışma süresince alkol kullanımı ve alkol almış şekilde işe gelmek kesinlikle yasaktır.

•    Çalışma anı içinde sigara kullanımı kesinlikle yasaktır.

Eğitimler, Denetlemeler  ve Teşvikler •    Personellerimize ve taşeronlarımıza periyodik olarak alkol ve uyuşturucu madde kullanımının zararları konusunda eğitim veririz.

•    Personellerimize düzensiz ama sık aralıklarla alkol metre ile alkol testi yaparız.

•    Tüm çalışanlarımıza yılda bir kez kan testi yaparız.

•    Mevcut kullanıcıları sigara ve alkolü bırakmaları yönünde teşvik eder, ödüllendiririz.

Personel Alımı •    Yeni personel alımında sigara ve alkol kullanmayan kişileri tercih ederiz.

•    Yasaklara uymayan personel ile ilişkimizi hemen keseriz.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Temel Hedefimiz Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve risk yönetimi süreçlerini de uygulayarak muhafaza etmek ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermektir.

Bu kapsamda

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal ve sözleşme şartlarına uymayı, Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliğini sağlamayı, Tüm ilgili taraflara ait belirlenmiş kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemeyi, Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, bilgi varlıklarına yönelik riskleri ve tehditleri sistematik olarak yönetmeyi, Risk düzeylerine göre gerekli güvenlik önlemlerini almayı, Bilgi varlıkları başta olmak üzere AKSER’e  ait BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmayı, İş süreçlerimizde bilgi güvenliğini sağlamayı, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmayı, Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı ve bilgi güvenliği alanında bilgilendirmeyi, Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.

SÜRÜŞ POLİTİKAMIZ

Temel Hedefimiz Esas amacımız, planlanmış ve yapılandırılmış bir yönetim ve kontrol mekanizması ile tüm araç kazalarını önlemek, riskleri kontrol altında tutmak ve sürüş performansımızı arttırmaktır.

•    Tüm AKSER araç kullanıcıları yasal yetki belgesine (Ehliyet, SRC belgesi, ADR Sertifikası) sahiptir.

•    Tüm araç kullanan personellerimize ve taşeronlarımıza periyodik olarak defansif ve ileri araç sürüş konularında eğitimler aldırırız.

•    Tüm personelimize defansif sürüş kültürü oluşturmak adına trafikte emniyet eğitimi veririz.

•    Uydu takip sistemi ile araç hız limitlerini kontrol ederiz.

•    Araçlar üzerindeki AKSER Destek iletişim bilgileri sayesinde trafikteki duyarlı insanların bizleri uyarmasını bekleriz.

•    Saat 21:00’den sonra araç kullanmamaya çalışır, kullanılması durumunda izne tabi ederiz.

•    Uykusuzluk ile mücadele etmek için periyodik eğitimler veririz.

•    Personelimizin trafik cezası alıp almadığını kontrol ederiz.

•    Araç içine ve depo alanına trafik ile ilgili uyarılar asar, araç içi malzeme düzenine dikkat ederiz.

•    Araçlarımızın bakımlarını sürekli takip ederiz. 5 yıldan yaşlı araç bulundurmamaya çalışırız.

•    Sürüş emniyeti için çok önemli olan araç lastiklerinin basınçlarını ve diş derinliklerini sürekli ölçeriz. Araç lastiklerini gerekli zamanlarda değiştiririz.

•    Emniyetli araç kullanan personelimizi teşvik etmek amacıyla ödüller veririz.

•    Tüm araç kazalarını takip eder, kök nedenlerini bulur, eğitimlerde tüm personelimizle paylaşırız.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.