Ozonmatik

Problem Tanımı

Bir ortama girdiğinizi düşünelim, ortamı ilk fiziksel olarak ardından psikolojik olarak karşılarsınız. Yani, görürsünüz, koklarsınız, hissedersiniz ve temiz görünmesini, temiz kokmasını ve kaliteli bir hava ile karşılanmak istersiniz. Bu noktada sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri de ortamdaki kötü koku, ortamın kötü hava kalitesi ve dolaylı olarak insan sağlığının tehdit edildiğidir. Bu problemle akaryakıt servis istasyonları tuvaletlerinde de karşılaşılmaktadır. Ozonmatik, bu probleme çözüm olarak TORA tarafından hizmetinize sunulmuştur. Ürünümüzün kullanım alanları ve özellikleri aşağıda verilmiştir.

*FDA: U.S. Food and Drug Administration – Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi  / EPA: Environmental Protection Agency – Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı

Çözüm: Ozonmatik

Kullanım Alanları

 • Tuvaletler, soyunma odaları, yemekhaneler ve gıda imalathaneleri gibi iç mekanların havasını iyileştirme, koku giderme ve dezenfeksiyon sağlama uygulamaları

Özellikleri

 • FDA ile uyumlu algoritma (Food and Drug Administration-Gıda ve İlaç İdaresi)

 • EPA ile uyumlu algoritma (Environmental Protection Agency-Çevre Koruma Ajansı)

 • Ortam havasından ozon üretir.

 • Organik-inorganik koku giderir/iyileştirir.

 • Havayı arındırır.

 • Hijyen sağlar.

 • Dezenfeksiyon yapar.

 • Sterilizasyon yapmaz.

 • Bakterilerden arındırma, dezenfeksiyon sağlama etkinliği TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvar raporları ile doğrulanmıştır.

 • Ortam sıcaklık, nem ve ozon değerlerine göre otomatik çalışır.

 • Ortam sıcaklığını, nemini ve ortamdaki ozon yoğunluğunu anlık ölçer ve gösterir.

 • Ozon seviyesi eşik değere ulaştığında ozon üretimini otomatik durdurur.

 • Ozon sensörlerinin kalibrasyonu, U.S. EPA Equivalent Metot:  EQOA-0914-21B’ ye göre kalibreli cihaz kullanılarak, İ.Ü. Çevre Mühendisliğinden danışmanlık alınarak kurulmuş kabinde yapılmaktadır.

 • Harici havalandırma fanı kontrolü sağlar.

 • Asma tavana monte edilebilmeye uygundur.

 • Akıllı telefon ile kontrol edilebilir ve 7/24 çalışma programını ayarlayabilir.

Ürünümüzün Ozonmatik, adında da Geçen Ozon Nedir?

Oksijen, doğada iki oksijen atomunu içeren bir molekül halinde dolaşmaktadır. Bu moleküle bir oksijen atomumun daha bağlanmasıyla ozon (O3) oluşur. Ozon, oksijen gazının güçlü bir elektrik akımı yardımıyla enerjilendirilmiş ve 3 moleküllü hale getirilmiş şekli olarak da tanımlanabilmektedir. Doğada özellikle şimşek ve yıldırımların çok olduğu hava koşullarında havadaki deniz kokusu-iyot kokusu şeklinde hissedilebilmektedir. Ozonun 150 yıllık bir geçmişi vardır. Çok güçlü bir bileşik olan ozon gazı hem atmosferi hem de yer kürede biyolojik hayatı koruması ile bilinir. Günlük hayatta ise, havayı temizlemek, kokuları gidermek, dezenfekte etmek ve güçlü oksidasyon etkisinden faydalanma amaçlı kullanılmaktadır. Ozon kararsız ve son derece reaktif bir bileşen olduğundan, normal koşullarda hızlı bir şekilde moleküler oksijene (O2) ve serbest oksijen atomlarına (O) ayrışmaktadır ve yan etkisi yoktur.

Ürünümüz Ozonmatik, Neden Kullanılmalıdır?

Mutfakta, banyoda veya tuvalette yerlerin ve yüzeylerin (tuvalet oturağı ve sifon kolları, kapı ve musluk kolları, çalışma yüzeyleri, banyo ve lavabo yüzeyleri gibi) düzenli olarak temizlenmesi, mikropların yayılma riskini azaltır. Düzgün şekilde temizliğinin sağlanması koşuluyla, ortamlardaki enfeksiyon riski düşürülebilir. Örneğin, tuvaletlerdeki bazı sıçrama ve aerosol oluşumu tuvalette sifon çekildiği sırada ortaya çıkabilir. O sırada orda bulunan kişi kötü havayı solumak zorunda kalabilir. Bunun yanı sıra, bazı mikroplar yüzey tabakasında hayatta kalabilir ve kullanım esnasında suyun açılmasıyla tekrar havaya karışabilir. İlk senaryodaki kişinin kötü havayı teneffüs etmesine ek olarak, son durumda ortama girecek yeni kişiler de bu kötü hava ile karşılanacaktır. Değinilmesi gereken bir diğer nokta ise mantar enfeksiyonlarıdır ve bu enfeksiyonların yayılmasının önlenmesinde de kapsamlı temizlik çok önemlidir. Küfler, duvarda, yer karolarında ve duş perdelerinde yaşayabilir. Küf; enfeksiyon oluşumuna sebep olabilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir, yüzeyleri bozabilir/zarar verebilir ve hoş olmayan kokulara neden olabilir. Hava yoluyla bulaşan mantarlar genellikle nemli koşullarzayıf ve az havalandırma veya kapalı hava sistemleri ile ilişkilendirilir.

Sona gelirken sıklıkla karıştırılan iki tanımı açıkça yazmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dezenfeksiyon, cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Sterilizasyon ise cansız ortamdaki patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Ürünümüz Ozonmatikdezenfeksiyon yapar, sterilizasyon yapmaz.

Mikropların yayılma riskini azaltabilmek ve bu sebepli enfeksiyonlardan korunmak amacıyla TORA’ nın sizlerin hijyenini düşünerek ürün portföyüne eklediği Ozonmatik’ i gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Sistemimizin kalbi niteliğinde olan, OZON Sensörü Kalibrasyonu;U.S. EPA EQUİVALENT EQOA-0914-21B Referans Methodu ile Kalibre edilmiş Ozon Ölçüm Cihazı kullanarak,

İ.Ü. Çevre Mühendisliğinden iç Mekan Hava Kalitesi Konusunda Uzman olan, Doç. Dr. Hocamızın danışmanlığında gerçekleştirdik.

Sistemin Hijyen sağlama ve kokuları giderme etkinliği de, TÜRKAK AKREDİTASYONLU 3 ayrı laboratuvara yaptırılan testler ile doğrulandı.