Akustik Sızdırmazlık Tank Testi

 • ISO EN 17020 belgeli akustik sızdırmazlık tank testi sayesinde, tüm yeraltı akaryakıt tanklarınızın ve ürün, nefeslik, dolum hatlarının kaçak tespiti ve sızdırmazlık testi yapılır.

 • Testin tüm aşamaları kayıt altına alınır, bilgisayar sistemi kendisi otomatik geçer raporunu TÜRKAK EN 17020 belgeli düzenler.

 • Kullanılan gerek vakum gerekse de basınç uygulamaları sonucu TS EN 12820 T4’nin istediği sızdırmazlık testi hazırlanır.

 • Her türlü akaryakıt kaçak testi yapılabilmektedir.

 • 0,1  lt/saat’den büyük her türlü kayıp tespiti yüzde yüz yapılmaktadır.

AKSER VE MÜŞTERİ HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

AKSER’in Yükümlülükleri

 1. AKSER işin devamı süresince kanun ve mevzuat mucibince alınması gerekli her türlü emniyet tedbir malzemesini temin edecek ve kullanacaktır.

 2. Muayene faaliyetleri sonucu elde ettiği herhangi bir ticari ve/veya teknolojik bilgiyi gizlilik ilkesi nedeniyle hangi koşul altında olursa olsun Müşterimizin yazılı onayı olmadan 3. şahıs ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, müşteri, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilir.

AKSER ’in Hak ve Yetkileri

 1. AKSER yayınladığı raporlarda gerek gördüğünde raporu geri çekme ve yeni bir rapor yayınlama ve raporları iptal etme yetkisine sahiptir. Her iki durumda da müşteri e-mail ve sözlü olarak bilgilendirilir.

 2. İptal edilen raporlar web sitesinde duyurulur.

Müşterinin Yükümlülükleri

 1. Müşteri, muayene edilecek alanlar ile ilgili kesin ve doğru bilgiyi vermekle yükümlüdür.

 2. Müşteri, teklif formunu onaylaması ile AKSER ’in resmi web sitesinde yayınlanan “AKSER  ve Müşteri Yetki ve Yükümlülükleri” şartları kabul etmiş sayılır.

 3. Müşteri, talep edilen muayeneye göre AKSER’in resmi web sitesinde yayınlanan “Muayene Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar” bölümündeki ilgili hazırlıkları yapmakla yükümlüdür. Hazırlıklar yapılmadığı takdirde muayene yapılmayacağını ve doğan masrafları ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

 4. Müşteri, kendisine verilen raporların orijinallerini istenildiğinde AKSER’e geri vermekle yükümlüdür.

 5. Müşteri, geri çekilen veya iptal edilen raporların varsa kopyalarını imha etmeli ve hiçbir şekilde kullanmamalıdır.

 6. Müşteri, İstatistiksel Envanter Mutabakatı (SIR) muayenesinin müşteri tarafından sağlanan veriler ile yapıldığını ve bu verilerin doğruluğunun tamamen müşteriye ait olduğunu kabul eder.

Müşterinin Hak ve Yetkileri

 1. Müşteri, yapılan muayene ile ilgili her türlü veri ve dokümanı talep etme hakkına sahiptir.

 2. Müşteri, yapılan muayene ile ilgili Şikayet ve İtiraz Prosedürü kapsamında talepte bulunabilir.

 3. Müşteri, geri çekilen ve yeni yayınlanan raporlar ve iptal edilen raporlar hakkında bilgilendirme hakkına sahiptir. İptal edilen raporlarda Müşterinin bir kusuru olmadığı durumlarda ödenen ücreti geri isteme hakkına sahiptir.

 4. Müşteri, yapılan muayene ile ilgili yapması gereken ön hazırlıklar ile ilgili her zaman bilgi talep etme hakkına sahiptir.

 5. Müşteri, yapılan muayene faaliyetlerine ait bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilme hakkına sahiptir.

MUAYENE ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR

 1. Müşteri, Tank Akustik Sızdırmazlık Testi öncesi aşağıdaki hazırlıkları yapmak yükümlüdür.

 2. Tank sahasının üzeri açık olmalıdır. Menhol kapakları açılabilir durumda olmalıdır.

 3. Menhol içerisinde çalışmayı engelleyecek balçık, su, yakıt, vb. olmamalıdır.

 4. Muayene edilen tank ve bağlı olduğu manifoltlu tanklar ve hatların yakıt satışının durdurulması gereklidir.

 5. Gerektiğinde otomasyon probu durdurulmalıdır.

 6. Muayene sırasında elektrikli ekipmanların durdurulması için elektrik panosuna erişim olmalıdır.

ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR

Şikâyet ve itirazlarınızı aşağıdaki belirtilen kanallardan bize iletebilirsiniz. Aşağıdaki iş akış şemasına göre işleme alınacaktır.